Ik wil opnieuw beginnen

De rol van mijn vader is belangrijker geweest voor mijn reis naar Brazilie dan ik oorspronkelijk voor mogelijk had gehouden. Hij heeft mijn activiteiten in de sloppenwijken niet meer mee mogen maken, maar ik ben er van overtuigd dat hij er zijn goedkeuring aan had gegeven. Meestal zwijgend trouwens.

Na alles wat ik gezien en meegemaakt heb kreeg ik wel de behoefte in geestelijk opzicht anders te gaan leven. Lichamelijk is moeilijk geworden, omdat ik me moet verplaatsen in een rolstoel. Een van de breekpunten in ijn feitelijke activiteiten. Wat in zo'n stoel kom je de favela's niet in, hoewel ook Shilaine zo'n stoel had. Als ze naar het ziekenhuis ging, bracht haar dochter de rolstoel naar beneden, nam haar moeder op haar schouders en daalde de smalle wenteltrap naar beneden af. Shilaine woonde in een kleine bovenkamer.

Zovele ervaringen. Zoveel verdriet, ook zoveel vreugde: ik wil opnieuw beginnen.

  • Opnieuw beginnen

In de slottonen van het gedicht

dat wij in het helse duister

angstig en verloren hoorden,

ontwaarde ik gesproken licht.

Luister:

Ik heb gekozen voor meer zicht.

Ik wil opnieuw beginnen.

Uit een overvloed van woorden,

verzadigd van verduisterd licht

en geklonterd tot verzuurde zinnen,

zoek ik in gebroken akkoorden

het ene woord,

majestueus met God van binnen,

en dat niet eerder werd gehoord.

Ik wil opnieuw beginnen


Twitter Facebook LinkedIn VolgenNabij het huis te Echten

Ik wil opnieuw beginnen

Gedichten album

Introduktie